Välkomna till

Kristianssons Transport

 och

Maskinstation

 

 

 

Detta är vad vi erbjuder:

Gränsöverskridande transporter av biobränsle

flis

 sågat virke

täckbark

mm

 

 

Flytgödselkörning

 

Mininmerad jordbearbetning

 

Putsning av åker o väg/dikeskanter

 

Slåtter(2,8m/bredspridning)

 

Rundbalspressning

 

Småbalspressning

 

mm

 

 

 

 

 

KRISTIANSSONS TRANSPORT och MASKINSTATION mobil :070 550 22 62